پیدایش درمانگرشو به عنوان مرکز آموزش تخصصی روانشناسان

درمانگرشو یک مرجع معتبر در حوزه آموزش تخصصی روانشناسان و مشاوران به روشی نوین است و به عنوان یک استارت آپ در سال گذشته فعالیت اش را در دانشگاه شهید بهشتی آغاز کرده است.اما این ایده از کجا به ذهن من رسید؟

 زمانیکه مثل شما دانشجوی روانشناسی بودم و پس از گذراندن مقاطع تحصیلی به دنبال این بودم تا کار کنم. 

اما بدون گذراندن دوره های تخصصی امکان پذیر نبود و در صدد این بودم که در کارگاه های آموزش تخصصی روانشناسان شرکت کنم. 

من از زمانی در راه درمانگر شدن قدم گذاشتم، دلم پراز آشوب بود و دائما نگران بودم که چه دوره ای را در کجا شرکت کنم؟ و بعد از آن کجا کار کنم؟! 

واقعیت این بوده و هست که هیچ موسسه ای نتوانست آنچه که من برای درمانگر شدن را نیاز داشتم یک جا به من ارائه کند. یک موسسه، تئوری آموزش می داد و آموزشگاهی دیگر آموزش عملی و جایی دیگر نیز مشغول به کار بودم و همیشه زمان و وقت و هزینه زیادی صرف این موضوع می شد.

 بعد از گذشت 10 سال ایده درمانگرشو شکل گرفت.

همیشه با خود می گفتم اگر من معلم بودم چه چیزی را و چطور به دانشجوها یاد می دادم؟

 با تجربه خودم به عنوان دانشجو و نیازسنجی که از دانشجویانم در دوره های مختلف داشتم به این نتیجه رسیدم که یک پلتفرم باید باشد که از ابتدا تا انتها؛ یعنی از کارورزی و بعد سوپرویژن و بعد کار کردن را ارائه کند.

 آن هم به شیوه نوین و کاملا عملیاتی با فرار از دوره های صرفا تئوریک. درواقع برای من اهمیت دارد تا مسیر روشنی برای شما فراهم کنم تا بتوانید درمانگر حرفه ای بشوید.

این سایت از دل همین رنج ها و نیازها برای آموزش تخصصی روانشناسان به وجود آمده است.

کلام آخر

ما یک گروه حرفه ای هستیم و مدت یک سال هست در حال تلاش برای هموار شدن راه آموزش تخصصی روانشناسان هستیم. 

درمانگرشو با کسب تمامی مجوزهای لازم (مرکز مشاوره رامش روان)، قرار هست هر آنچه برای درمانگر حرفه ای شدن و رشد لازم دارید را در اختیار شما قرار دهد.

 تیم درمانگرشو تمام تلاش خودش را می کند تا همواره بهترین انتخاب را برای آموزش تخصصی روانشناسان فراهم کند.

شما برای ما مهم هستید و توانمند سازی شما مهمترین هدف ماست…

فائزه اسحاقی

یک معلم