دوشنبه
08 آبان
1402
5:00 ب.ظ - 7:00 ب.ظ تهران، خیابان شریعتی، خیابان گل نبی

پایان دوره سوم سوپرویژن

دوشنبه
06 شهریور
1402
5:00 ب.ظ - 7:00 ب.ظ تهران، خیابان شریعتی، خیابان گل نبی

شروع دوره تجربه درمانگری (سوپرویژن)

پنجشنبه
05 مرداد
1402
5:00 ب.ظ - 7:00 ب.ظ تهران، خیابان شریعتی، خیابان گل نبی

پایان دوره اول و دوم سوپرویژن