فائزه اسحاقی-روانشناس بالینی

فائزه اسحاقی

  • دانشجوی دکترای روان شناسی بالینی
  • پروانه اشتغال از سازمان نظام روان شناسی (1406639)
  • طراح و مدیر استارت آپ میتا (اپلیکیشن مشاوره) دانشگاه شهید بهشتی
  • مدیر و موسس مرکز مشاوره و خدمات روان شناخی رامش روان
  • 10 سال سابقه روان درمانی و مشاوره حوزه بزرگسال در درمان اختلالات بالینی
  • مدرس دوره های سوپرویژن دانشجویان روان شناسی
  • مدیر مسئول و سردبیر نشریه دانشجویی ژرفای روان و روان و جامعه
  • مولف و ویراستار کتابهای کمک آموزشی روان شناسی

دوره های فعال مدرس

دوره های فردی سوپرویژن همراه با Role play و Case study